No Nama Fasilitas Kesehatan Alamat Detail
01 BPM Diah Romaya Pematang  
02 BPM Dwi Putri Tanara  
03 BPM Hesti K Tanara  
04 BPM Hj. Nurjanah Kragilan  
05 BPM Hj. Rastimah Pabuaran  
06 BPM Iis Anita Tanara  
07 BPM Juheriah Tanara  
08 BPM Lilis Yulianti Tanara  
09 BPM Lisa Pematang  
10 BPM Maemunah Tanara  
11 BPM Maryani Tanara  
12 BPM Ria Apriani Pematang  
13 BPM Supriati Pematang  
14 BPM Tati Sulastri Pematang  
15 BPM Zakiyah Darojah Tanara  
16 BPS Iis Srilela Anyar  
17 BPS Nurkholilah Pematang  
18 BPS ST Nurul Huda Anyar  
19 BPS Susilawati Anyar